Servicii
Psihologia transporturilor

Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela este autorizat de către Colegiul Psihologilor din România în temeiul legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de Psiholog cu drept de liberă practică și de către Ministerul Transporturilor (446/23.02.2021) pentru a efectua evaluare psihologică de specialitate în ramura Psihologia transporturilor, în calitate de psiholog autonom, cu drept de liberă practică (875/06.02.2020).

Îmi doresc foarte mult să aduc o contribuţie pozitivă în siguranţa transporturilor din ţara noastră, pentru a responsabiliza conducătorii auto şi pentru a mai preîntâmpina catastrofele rutiere care din păcate au loc zilnic pe şoselele noastre. Doresc să contribui la indentificarea compatibilităţii unei anumite persoane cu capacitatea de a fi conducător auto.

Examenul psihologic are o importanță foarte mare, deoarece are ca scop siguranța traficului rutier și nu limitarea dreptului unei persoane de a fi conducător auto.

Un alt criteriu de admitere se referă la probabilitatea de succes sau eșec, iar obținerea unui aviz favorabil este condiționată de existența competențelor necesare intrării în sistem.

Etapa cea mai importantă în evaluarea psihologică, ce are ca scop conducerea autovehiculelor, este cea de consiliere care pregătește psihologic individul, în vederea adaptării lui la o activitate ce presupune o asumare constantă de risc.

Examinarea psihologică urmărește prezența la nivel de admisibilitate a capacităților cognitive și psihomotrice de conducere auto, cât și nivelul deschiderii spre modelare și automodelare în direcţia valorizării comportamentului spre securitate rutieră.

Examinările psihologice au avut ca scop evaluarea şi determinarea compatibilităţilor dintre capacităţile intelectuale, abilităţile psihice generale, structura de personalitate şi cerinţele specifice postului de muncă.

Activitatea de conducere a unui autovehicul este una complexă şi dinamică, aceasta presupunând existenţa anumitor capacităţi specifice solicitărilor ei.

Omul în interacţiune cu autovehiculul alături de condiţiile de mediu formează factorii importanţi care conduc la condiţiile de siguranţă în activitatea de conducere. Calitatea şi siguranţa condusului propriei maşini, a transportului de călători şi de mărfuri depind în mare măsură de aceşti factori. Astfel, procedurile de obţinere a permisului de conducere, modul de instruire a cursanţilor amatori sau de instruire şi perfecţionare a personalului de şoferi profesionişti trebuie să fie riguros respectate şi realizate după anumite standarde pentru a se asigura calitatea şi siguranţa în trafic.

În afară de aceste proceduri de instruire şi de perfecţionare a conducătorilor auto, pentru a avea o şi mai bună siguranţă în trafic, trebuie să luăm în calcul şi condiţiile de trafic, în special un mare accent ar trebui pus pe infrastructură, pe calitatea şoselei, pe marcajele rutiere, dar de asemenea şi factorul climă (condiţiile de climă) influenţează şi ele această siguranţă în trafic.

Factorii componenţi ai sistemului circulaţiei rutiere: factorii rutieri, tehnici, umani.

• Factorul de mediu sau rutier (verificări periodice a şoselelor şi semnelor de circulaţie şi intervenţii şi reparaţii prompte);
• Factorul tehnic – autovehiculul (verificări auto periodice);
• Factorul uman – care vizează procesele psihice implicate în activitatea de conducere a autovehiculului.

Factorul uman are următoarele componente:
• Procesele senzorio-perceptive;
• Procesele psihice secundare;
• Factorii de personalitate – aptitudini, temperament, comportament la volan;
• Activitatea umană;
• Activitatea decizională.

Examinarea psihologică în psihologia transporturilor are ca scop creșterea fiabilității sistemului om-mașină-mediu prin prevenierea și reducerea probabilității de apariție a disfuncționalităților de ordin uman, dar și realizarea unei baze de pornire în formarea și consolidarea comportamentelor de securitate rutieră.

Cabinetul este dotat cu următoarele instrumente psihologice:
• Bateria CASS++
• PSITEST Cabinet.

Descrierea procesului de evaluare în psihologia transporturilor

Pentru o evaluare psihologică cât mai corectă, este obligatoriu să ne asigurăm că instrumentele folosite sunt validate pe populaţie romanească, sunt relevante pentru analiza aspectele profesionale vizate şi masoară trasături psihologice care corelează cu performanţa, iar timpul acordat evaluării sa fie suficient. Evaluarea psihologică trebuie să asigure identificarea atât a caracteristicilor psihologice solicitate pentru funcţia vizată cât şi cele contraindicate, să fie suficient de discriminative pentru a oferi date relevante.

În cadrul cabinetului psihologic autorizat în transporturi, examinarea psihologică priveşte selecţia eficientă a persoanelor interesate să obţină permisul de conducere, să redobândească permisul de conducere sau să obţină aviz psihologic permis auto pentru preschimbarea permisului de conducere.

+ Testarea psihologică a persoanelor care solicită permis de conducere auto – categoriile A, B,

+ Testarea psihologică şi consilierea psihologică a conducătorului auto la solicitarea angajatorului / instituţiei abilitate – sesizare, reexaminare, accident, redobândire permis suspendat/anulat

O examinare psihologică este necesar să parcurgă următoarele etape:
1) Prezentarea a unui act de identitate a persoanei examinate în vederea verificări identităţii acesteia, înscrierea datelor şi a mătcii timbrului profesional (ce se ataşează avizului psihologic), în registrul de activităţi profesionale;
2) Se stabileşte motivul examinării, după care i se înmânează persoanei care va fi evaluată o declaraţie pe proprie răspundere, în care va scrie principalele date de identificare personală, va declara daca se afla sau nu în evidență cu boli psihice sau cronice, dacă este sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, dacă este sub influenţa unor medicamente, său dacă este obosit psihic sau fizic şi daca îi este teama de inălţime;
3) Anamneza presupune colectarea datelor generale despre starea socială şi mediul familal al subiectului, date despre starea sanataţii lui, despre nivelul de şcolarizare, dezvoltare şi evoluţie profesională şi alte date semnificative în evoluţia persoanei examinate. În timpul interviului se va observa comportamentul non-verbal al persoanei, acest lucru putand oferi informații foarte importante despre aceasta, pentru a face o evaluare cât mai obiectivă şi completă a subiectului;
4) Administrarea probelor hartie creion;
5) Administrarea probelor pe suport informatic;
6) Interpretarea rezultatelor evaluării, precizând caracteristicile semnificative ale subiectului cu relevarea punctelor forte, a deficienţelor şi a cauzelor psihice care le generează, prognoza comportamentului. Dupa parcurgerea acestor etape, i se alcatuieşte un profil psihologic;
7) La final se emite avizul psihologic, ce poate avea unul din următoarele rezultate: APT, INAPT, APT conditionat implicit recomandari asupra predictibilității comportamentului si/sau recomandari privind necesitatea efectuarii unor sedinte de consiliere psihologica.

Prelucrarea şi interpretarea probelor aplicate se realizează astfel:

- corectarea, prelucrarea datelor, transpunerea în itemi sau scale;
- raportarea la etaloane sau baremuri care dau indicii asupra caracteristicilor individului;
- obţinerea profilului şi interpretarea acestuia, concretizarea concluziilor;
- fişa de evaluare psihologică, comunicarea rezultatului, eliberarea avizului;
- îndosarierea, numerotarea şi arhivarea caietului de examinare;
- pastrarea documentelor arhivate conform legislaţiei în vigoare.

Specificul examinării psihologice în vederea obţinerii permisului de conducere categoriilor „A” și „B”

Conform legislaţiei în vigoare, cei care solicită înscrierea la cursurile unei şcoli de şoferi trebuie să facă dovadă că sunt apţi din punct de vedere psihologic şi medical pentru a conduce un vehicul. Pentru obținerea permisului de conducere categoriilor „A” și „B” se investighează: capacităţi cognitive (atenţie perceptivă, memorie, operativitatea gândirii), capacităţi operaționale (capacitatea de a acţiona pe baza de patternuri de răspunsuri formate şi consolidate prin exersare, ce implică coordonare, rapiditate, precizie, corectitudine motorie), capacitatea de adecvare a comportamentului la diferite tempouri de acţiune, tipul de reactivitate a capacităţii de reglare şi autoreglare (echilibru emoţional şi temperamental).

Identificarea simptomelor semnificative, cu relevarea punctelor forte, a deficienţelor, a calităților psihice, precum şi prognoza comportamentului pe baza acestor relevări, sunt aspecte esenţiale ce nu trebuiesc omise în cadrul evaluării de obținere a permisului de conducere pentru categoriile „A” și „B” .

Examenul psihologic în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile „A” și „B” trebuie să se realizeze pe baza unui minim de cinci probe, plus anamneza și interviul. Probele aplicate trebuie să vizeze:
1. Operativitatea şi eficiența atenţiei perceptive: două probe care să ofere informaţii cu privire la atenţia concentrată şi comutativă; o probă de măsurare a vitezei de percepere, a stimulilor vizuali în mişcare.
2. Potenţialul psihomotor: o probă de reactivitate care să ofere informaţii privind nivelul abilităţilor motorii, modul de învăţare, formare, consolidare şi automatizare a schemelor operaţional-executive, caracteristicile dinamicii personale modul de adaptare afectivă la solicitări şi 1 proba-timp de reacţie care să ofere informaţii privind tipul de reactivitate.
3. O probă ce vizează echilibrul emoţional şi temperamental, precum şi o personalitate fără accentuări patologice sau dizarmonii.


Programează un examen psihologic de specialitate transporturi la numărul de telefon 0755 215 424 sau trimite-mi un mesaj la adresa dana_farm20@yahoo.com, pentru mai multe detalii despre acest proces.