Servicii
Psihologia aplicată în domeniul Securității Naționale

Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela este autorizat de către Colegiul Psihologilor din România în temeiul legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de Psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, Normelor Metodologice de aplicare a legii, adoptate prin H.G.788/2005 la propunerea Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, dreptul de liberă practică pentru a efectua evaluarea psihologică de specialitate în ramura Psihologia Aplicată în Domeniul Securității Naționale, în calitate de psiholog autonom, atestat (nr. 874/2020) .

Avize psihologice permis port-armă

Conform legislaţiei în vigoare (legea 333/2003, legea 295/2004 şi legea 17/1996), avizarea psihologică necesară obţinerii sau prelungirii permisului port-armă este necesară atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi persoanele care posedă drept de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor.

Astfel, serviciile psihologice în domeniul securităţii naţionale, apărării şi ordinii publice includ:

+ Testare psihologică pentru obţinere aviz psihologic permis port-armă pentru agenţii de pază şi ordine.
+ Evaluare psihologică pentru eliberare aviz psihologic apt curs arme şi muniţii (arme neletale şi letale).
+ Evaluare psihologică pentru obţinere aviz psihologic permis port-armă pentru vânători amatori și profesioniști (deținătorii de arme de vânătoare).
+ Testare psihologică pentru eliberare aviz psihologic port-armă pentru gestionar arme/armurier.
+ Test psihologic obţinere aviz psihologic port-armă pentru poliţiştii comunitari.
+ Testare psihologică obţinere aviz port-armă pentru persoanele fizice deţinătoare de arme pentru autoapărare.
+ Aviz psihologic port-armă pentru colecţionarii de arme şi muniții.
+ Evaluare psihologică pentru aviz psihologic permis port-armă pentru angajaţi şi administratori ai firmelor care comercializează/transportă arme şi muniţii şi a celor care execută servicii de montaj și întreţinere a sistemelor de pază şi alarmare.

*** Evaluările psihologice din domeniul psihologiei securităţii naţionale se desfășoară conform unei metodologii specifice, în funcţie de scopul evaluării și se finalizează cu eliberarea avizului psihologic permis port-armă.

În vederea obţinerii sau prelungirii valabilităţii permisului port-armă, pe avizul psihologic se va menţiona că solicitantul este “apt să dețină, să poarte și să folosească arme si muniții”.

Avizul psihologic va fi depus în termen de cel mult 12 luni de la efectuarea testării de către psihologul autorizat, conform legii pentru efectuarea de astfel de testări psihologice, atestat în specialitatea Psihologie Aplicată în Domeniul Securităţii Naţionale, Apărării şi Ordinii Publice. Avizul psihologic portarmă va specifica categoria armei sau armelor deţinute (neletală sau letală).

Reexaminarea se poate efectua o singură dată, la un interval de timp de minim 15 zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări psihologice.

Permisul de armă este un document emis, conform legislaţiei în vigoare, de către autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale şi/sau neletale.


Programează un examen psihologic de obţinere/prelungire permis port-armă la numărul de telefon 0755 215 424 sau trimite-mi un mesaj la adresa dana_farm20@yahoo.com, pentru mai multe detalii despre acest proces.