Servicii
Psihologia muncii

Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela este autorizat de către Colegiul Psihologilor din România în temeiul legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de Psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, precum și a Normelor Metodologice de aplicare a legii, adoptate prin H.G. 788/2005 la propunerea Comisiei de psihologia muncii dreptul de liberă practică pentru a efectua evaluarea psihologică de specialitate în ramura Psihologia Muncii, Servicii și Organizaţională în calitate de psiholog autonom, atestat în Psihologia Muncii şi Organizaţională (nr. 560/2019).

Avize psihologice angajare

Legislaţia actuală în domeniul medicinei muncii (H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, precum şi Legea Sănătăţii şi Securităţii în muncă nr. 319/2006) impune efectuarea unui control medical şi o evaluare a aptitudinilor psiho-profesionale la angajare, periodic şi la reluarea/schimbarea activităţii angajatului, testare psihologică finalizată cu eliberarea avizului psihologic.

Munca este o acțiune care nu este determinată de supraviețuirea speciei, fiind un serviciu prestat în schimbul unei remuneraţii sau a unei alte forme de răsplată, o activitate conștientă (specifică omului) îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, reglementează și controlează prin acțiunea sa schimbul de materii dintre el și natură pentru satisfacerea trebuințelor sale.

"Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia!"
Aristotel

Aviz psihologic la angajare – evaluarea psihologică este obligatorie pentru următoarele meserii şi profesii:

• personal cu funcţie de decizie
• personal cu funcţie de conducere
• cadre didactice
• funcţionari publici
• personal sanitar, personal educativ – Avize pentru participarea la admiterea în anumite instituţii de învăţământ superior sau alte forme de învăţământ
• personal care lucrează la înălţime
• personal care lucrează în medii de înaltă, medie şi joasă tensiune
• personal cu lucrul în condiţii de zgomot
• personal care lucrează în condiţii de izolare
• personal care lucrează în tura de noapte
• pirotehnicieni sau artificieri
• personal care lucrează în medii cu expunere la radiaţii ionizante, câmpuri electrice şi electromagnetice, activităţi ce presupun manipularea de substanţe toxice
• personal care munceşte în mediul subteran
• cetăţeni străini care lucrează pe teritoriul României
• angajaţii care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei şi în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă şi domiciliu (conducători auto neprofesionişti).

În urma testării psihologice se eliberează aviz psihologic pentru angajare.

Avizul psihologic pentru angajare este timbrat profesional, conform reglementărilor în vigoare şi se eliberează la solicitarea angajatorului sau a instituţiilor publice, în cazul examinării psihologice pentru concurs. Examinarea psihologică pentru concurs atestă faptul că persoana care candidează pentru ocuparea funcţiei în instituţiile publice îndeplineşte cerinţele psihologice necesare exercitării corecte a acestor funcţii.

Aviz psihologic atestat pază – Şcolarizarea agenţilor de securitate necesită efectuarea unei examinări psihologice care să ateste aptitudinea acestora de a munci în condiţii de izolare. Avizul psihologic atestat pază se eliberează de către psihologi autorizaţi în domeniul apărării naţionale şi ordinii publice.
Examinare psihologică periodică a personalului – pentru a cunoaşte modul în care abilităţile şi aptitudinile evaluate la angajare evoluează din punct de vedere al intereselor angajatului, oferind un bun indicator asupra calităţii muncii.
Examinare psihologică la schimbarea funcției - face parte din selecţia profesională, urmată procesului de recrutare, pentru a verifica posibilităţile angajatului de a desfăşura o muncă cu randament ridicat.
Examinare psihologică pentru promovarea profesională sau abateri, la solicitarea angajatorului - în urma unei asemenea evaluări, managerul are posibilitatea să obţină informaţiile necesare, cu ajutorul rezultatelor la testele psihologice aplicate , pentru a lua decizia de promovare profesională a angajaţilor.
Examinare psihologică la reluarea activităţii - aceasta se realizează după un concediu medical prelungit sau după unul de maternitate / paternitate şi face parte tot din spectrul medicinei muncii.


Programează un examen psihologic de specialitate psihologia muncii la numărul de telefon 0755 215 424 sau trimite-mi un mesaj la adresa dana_farm20@yahoo.com, pentru mai multe detalii despre acest proces.